Przetargi

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)
Tytuł projektu: Wzrost innowacyjności procesowej i produktowej oraz konkurencyjności firmy Cloos-Polska Sp. z o.o. poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa oraz zasadniczą zmianę i dywersyfikację aktualnej produkcji

 

 

16. Przetarg: Oprogramowanie konstruktorskie
Data ogłoszenia: 10.12.2012
Szczegóły przetargu

Szczegóły przetargu
Status:
Zakończony

Data ogłoszenia wyników: 19.12.2012
Szczegóły wyników

 

 

15. Przetarg: Zestawy komputerowe do prac biurowych i projektowych.
Data ogłoszenia: 5.12.2012
Szczegóły przetargu

Data ogłoszenia 06.12.2012 Uwaga zmiana wymagań ofertowych
Szczegóły przetargu

Status:
Zakończony

Data ogłoszenia wyników: 14.12.2012
Szczegóły wyników14. Przetarg: Dostawa wielosekcyjnego stołu wentylowanego
Data ogłoszenia: 29.10.2012

Szczegóły przetargu

Data ogłoszenia: 31.10.2012 Uwaga zmiana wymagań ofertowych
Szczegóły przetargu
Status: Zakończony
Data ogłoszenia wyników:  20.11.2012

Szczegóły wyników13.Przetarg: Dostwa urządzeń filtracyjno odciągowych

Data ogłoszenia: 29.10.2012
Szczegóły przetargu

Data ogłoszenia: 31.10.2012 Uwaga zmiana wymagań ofertowych
Szczegóły przetargu
Status:
Zakończony

Data ogłoszenia wyników: 20.11.2012
Szczegóły wyników12.Przetarg: Dostawa systemu do cięcia plazmowego

Data ogłoszenia: 17.10.2012
Szczegóły przetargu
Data ogłoszenia: 18.10.2012 Uwaga zmiana wymagań ofertowych
Szczegóły przetargu

Data ogłoszenia wyników:
28.10.2012

Szczegóły wyników11. Przetarg: Dostawa urządzeń spwalniczych

Data ogłoszenia: 15.12.2011
Szczegóły przetargu
Status:
Zakończony

Data ogłoszenia wyników: 17.01.2012
Szczegóły wyników

 

 

10. Przetarg: Dostawa stołów spawalniczych

Data ogłoszenia: 05.12.2011
Szczegóły przetargu
Status:
Zakończony 
Data ogłoszenia wyników: 20.12.2011

Szczegóły wyników

 

 

9. Przetarg: Dostawa frezarki bramowej ze sterowaniem CNC
Data ogłoszenia: 21.09.2011
Szczegóły przetargu

Data ogłoszenia: 23.09.2011 Uwaga zmiana wymagań ofertowych
Szczegóły przetargu
Status:
Zakończony

Data ogłoszenia wyników: 17.10.2011
Szczegóły wyników

 

 

8. Przetarg: Dostawa frezarki bramowej ze sterowaniem CNC
Data ogłoszenia: 26.07.2011
Szczegóły przetargu
Termin ogłoszenia wyników przetargu przesuniety na 17.09.2011

16.09.2011 - Przetarg anulowany

 

 

7. Przetarg: Dostawa wiertarko-frezarki
Data ogłoszenia: 26.07.2011
Szczegóły przetargu
Data ogłoszenia: 29.07.2011 Uwaga zmiana wymagań ofertowych
Szczegóły przetargu

Termin ogłoszenia wyników przetargu przesuniety na 17.09.2011
Termin ogłoszenia wyników przetargu przesunięty na 26.09.2011

Status: Zakończony 
Data ogłoszenia wyników: 29.09.2011
Szczegóły wyników

 

 

6. Przetarg: Dostawa piły taśmowej
Data ogłoszenia: 11.07.2011
Szczegóły przetargu

Data ogłoszenia: 13.07.2011 Uwaga zmiana wymagań ofertowych
Szczegóły przetargu
Status:
Zakończony

Data ogłoszenia wyników: 16.08.2011

Szczegóły wyników

 

 

5. Przetarg: Dostawa narzędzia pomiarowego 3D
Data ogłoszenia: 10.06.2011
Szczegóły przetargu

Data ogłoszenia: 13.06.2011 Uwaga zmiana wymagań ofertowych
Szczegóły przetargu

Status:
Zakończony 

Data ogłoszenia wyników: 04.07.2011

Szczegóły wyników

 

 

4. Przetarg: Dostawa urządzeń spawalniczych
Data ogłoszenia: 10.12.2010
Szczegóły przetargu
Status:
Zakończony 

Data ogłoszenia wyników: 24.12.2010
Szczegóły wyników

 

 

3.Przetarg: Dostawa i montaż suwnicy pomostowej
Data ogłoszenia: 17.05.2010
Szczegóły przetargu

Data ogłoszenia: 18.05.2010 Uwaga zmiana wymagań ofertowych
Szczegóły przetargu
Status: Zakończony

Data ogłoszenia wyników: 31.05.2010

Szczegóły wyników

 

 

2. Przetarg: Budowa hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno biurowym w Świdnicy
Data ogłoszenia: 17.02.2010
Szczegóły przetargu
Data ogłoszenia: 19.02.2010 Uwaga zmiana wymagań ofertowych
Szczegóły przetargu

Uwaga: Termin składania ofert przedłużony do 25.03.2010.

Uwaga: Termin składania ofert przedłużony do 28.04.2010.
Uwaga: termin ogłoszenia wyników konkursu przesunięty na 5.05.2010
Status: Zakończony
Data ogłoszenia wyników: 5.05.2010

Szczegóły wyników

 

 

1. Przetarg: Projekt budowlany hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno biurowym w Świdnicy
Data ogłoszenia: 01.09.2009
Szczegóły przetargu

Data ogłoszenia: 04.09.2009 Uwaga zmiana wymgań ofertowych
Szczegóły przetargu

Status:
Zakończony

Data ogłoszenia wyników: 20.09.2009
Szczegóły wyników

Copyright © 2013 Cloos, wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: