Warunki

W sprzedaży towarów Działu DYSTRYBUCJA stosujemy następujące, ramowe zasady współpracy:

1. Obsługą zapytań i zamówień zajmuje się Dział Dystrybucji (dane kontaktowe w zakładce KONTAKT).
2. Zapytania przyjmowane są telefonicznie, mailowo (dystrybucja@cloos.pl lub adresy imienne handlowców) i faxem.
3. Oferty handlowe przesyłane są drogą elektroniczną. Informacji ogólnych o cenach katalogowych i dostępności możemy udzielić także telefonicznie.
4. Wszystkie podawane kwoty są cenami netto (bez podatku VAT). Oferty przygotowywane są w walucie EUR. Rozliczenia końcowe mogą być dokonywane w EUR lub PLN (wtedy przeliczenie wg. kursu sprzedaży Raiffeisen Bank Polska SA z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT lub faktury Proforma).
5. Zamówienia przyjmowane są jedynie w formie pisemnej; pocztą elektroniczną lub faxem.
6. Realizacja zamówień następuje zgodnie z aktualną dostępnością, w kolejności wpływania zamówień. Po zarejestrowaniu zamówienia od klienta informujemy go o przybliżonej dacie dostawy na podstawie otrzymanej od dostawcy daty. Datą podawaną w Potwierdzeniu Zamówienia, jest data wysyłki z Cloos. O ewentualnych opóźnieniach informujemy każdorazowo klienta.

7. Warunki płatności za zamówiony towar (jeśli strony nie ustalą inaczej):
- przy pierwszym zamówieniu = przedpłata, ewentualnie pobranie
- w przypadku stałej współpracy możemy zaproponować przelew terminowy
- zamówienia na towary nietypowe, wykonywane na indywidualne zamówienie realizujemy wyłącznie za przedpłatą.
Opóźnienia w płatnościach mogą skutkować zmianą sposobu rozliczeń i/lub blokadą realizacji zamówień.
8. Koszt dostawy dla przesyłek krajowych:
- przy masie do 5kg (firma DHL): 18PLN (24PLN w przypadku przesyłek pobraniowych)
- koszty przesyłek o masie większej niż 5 kg lub o niestandardowych wymiarach ustalane są na podstawie cennika przewoźnika
- koszt przesyłek paletowych, specjalnych, bezpośrednich, ekspresowych oraz miedzynarodowych ustalane są przed przyjęciem zamówienia lub po jego realizacji (na podstawie faktycznie poniesianych kosztów).
Na życzenie klienta, wysyłka towaru możliwa jest inną firmą kurierską (na koszt klienta, podając indywidualny numer nadany przez przewoźnika).
9. Reklamacje przyjmowane są jedynie pisemnie (mailowo na adres dystrybucja@cloos.pl, pocztą lub faxem).
10. Niestandardowe warunki współpracy ustalane są indywidualnie z klientem. 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z nami: 74/851-86-60 lub dystrybucja@cloos.pl

Copyright © 2013 Cloos, wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: