Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - 48_0.jpg
 • Nasz zespół serwisowy to technicy z wieloletnim doświadczeniem w branży przemysłowej. Poniżej przedstawiamy zakres świadczonych przez nas usług:

  - Montaż, instalacja i uruchomienie systemów zrobotyzowanych Cloos
 • - Usługi związane z przeniesieniem i rozbudową stanowisk
  - Gwarancyjna i pogwarancyjna naprawa urządzeń firmy Cloos oraz pozostałych maszyn i urządzeń znajdujących się w naszej ofercie
  - Walidacja maszyn i urządzeń spawalniczych
  - Dostawa części zamiennych i części szybkozużywających się
  - Wsparcie telefoniczne i online
 • - Szkolenia z zakresu obsługi i utrzymania robotów i urządzeń


 • Najważniejsze inforamcje:

Recepcja serwisu:
- zgłoszenia
- status zleceń
- oferty i wyceny

Monika Jagielnik
m.jagielnik@cloos.pl
tel. +48 74 851 86 73

Kierownictwo serwisu:

Roland Zapolski - Szef serwisu
Paweł Kowal - Koordynator serwisu

r.zapolski@cloos.pl
p.kowal@cloos.pl

tel +48 74 851 86 60

Ogólny e-mial do kontaktu serwis@cloos.pl
Formularz zgłoszenia serwisowego plik do pobrania >>
Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł