Urządzenia mobilne

Mobilne odciągi spawalnicze
Wszędzie tam, gdzie występuje punktowa emisja zanieczyszczeń i jest możliwe zastosowanie odciągu miejscowego, warto stosować mobilne urządzenia filtracyjne, gdyż pozwalają one na odciąganie i filtrację zanieczyszczeń bezpośrednio w pobliżu miejsca ich powstawania. Ogranicza to koszty związane z zapewnieniem dużego przepływu powietrza na usuwanie tych samych zanieczyszczeń z przestrzeni hali poprzez inne systemy wentylacyjne czy filtrowentylacyjne. Mobilność tych urządzeń pozwala na elastyczność pracy w przypadku zmiennej lokalizacji stanowisk w obrębie pomieszczenia. Powietrze oczyszczone zostaje w hali co eliminuje również straty ciepła.