Sensory

Sensory do spawania spoin

System sterowania robotami pozwala na współpraca z urządzeniami zewnętrznymi oraz dodatkowym wyposażeniem. Obsługiwane interfejsy komunikacyjne:
Cyfrowy/analogowy:
- standardowy interfejs do podłączenia różnego rodzaju urządzeń, w tym sprzętu innych producentów.
Złącze szeregowe (RS422):
- do podłączenia zaawansowanych urządzeń spawalniczych jak QINEO® CHAMP oraz czujników laserowych (CST)
Interfejs typu CAN:
- wymiana danych pomiędzy źródłami spawalniczymi QINEO®
Profibus:
- cześć usługowa typu slave do systemu Profibus DP
Ethernet:
- interfejs komunikacyjny TCP/IP do systemów typu offline, zdalnej diagnostyki i administracji.


Wróć do: robotyzacja procesów spawalniczych
Zobacz także: pozycjonery do robotów spawalniczych, pozycjonowanie detalu, stanowiska kompatkowe, cele spawalnicze, roboty spawalnicze Qirox, oprogramowanie procesów spawalniczych.

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł