Usługi

Oferujemy usługi:
• obróbki skrawaniem na maszynach ze sterowaniem CNC wielkogabarytowych konstrukcji metodami frezowania i wytaczania,
• cięcia piłą taśmową,
• zrobotyzowanego palenia materiałów metalowych metodami palenia tlenem lub plazmą,
• zrobotyzowanego spawania konstrukcji metalowych metodami MIG/MAG oraz TIG,
• znakowania materiałów, tabliczek znamionowych i gotowych detali urządzeniami laserowymi oraz metodami mechanicznymi.

Produkcja i usługi zlokalizowane są w hali produkcyjnej o powierzchni 1300 m2 z suwnicą o nośności 12,5 tony.
Świadczymy doradztwo techniczne z zakresu technologii spawania oraz projektowania oprzyrządowania na zrobotyzowane stanowiska spawalnicze. Wykonujemy próby zrobotyzowanego spawania konstrukcji klienta. Projekty opracowywane są przy wspomaganiu oprogramowaniem AutoCAD.

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł