Ramiona odciągowe

Posiadamy w ofercie ramiona odciągowe o różnym zasięgu i konstrukcji. Ramiona wyciągowe wiszące sprawdzają się wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe zastosowanie odciągów miejscowych takich, jak np. spawalnicze przejezdne odpylacze mobilne (ze względu na brak miejsca lub ergonomię pracy).

Ramiona wyciągowe są przeznaczone do współpracy z instalacją rurową oraz urządzeniami centralnymi w postaci wentylatorów lub systemów filtrowentylacyjnych.

Ramiona odciągowe w wykonaniu z wężem ssącym
Ramiona standardowe o zasięgu 2,0 - 4,0 m lub 5,0 - 10,0 m w zestawie z wysięgnikiem
Ramiona odciągowe w wykonaniu z rurami
Ramiona standardowe o zasięgu 2,0 - 4,0 m lub 5,0 - 10,0 m w zestawie z wysięgnikiem
Ramiona teleskopowe
Ramiona teleskopowe (1,5 - 2,0 m)
Ramiona odciągowe z kanałem szczelinowym
Ramiona odciągowe przeznaczone do montażu na kanale szczelinowym poprzez moduł wózka z rolkami umożliwiającymi liniowy przesuw ramion na długości kanału.

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł