Spawanie Orbitalne

Łacińskie słowo ORIBS=koło, stanowi podstawę terminu „orbital welding”. Połączenie słów „Orbital” i „Welding” określa proces, w którym łuk spawalniczy porusza się dokoła spawanego elementu, zazwyczaj rury. Co to jest spawanie orbitalne? Obecnie spawanie orbitalne wykorzystywane jest wszędzie tam gdzie wymagana jest najwyższa jakość spawanych złączy. Wymagania te nie ograniczają się jedynie do wytrzymałości mechanicznej i testów makroskopowych, ale również do estetyki i powtarzalności spoin. W naszym zestawieniu znajdziecie szeroki wybór względem sprzętu dedykowanego do spawania orbitalnego.


Wróć do: spawalnictwo
Zobacz także: procesy spawalnicze, spawarki mig/mag, spawarki tig, spawarki laserowe


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł