Pozycjonowanie robota

Pozycjonery do robotów spawalniczych

Dokładne przemieszczanie pozycji robota spawalniczego za pomocą odpowiednich urządzeń? Zapoznaj się z naszą ofertą pozycjonerów. Takie rozwiązania zapewniają efektywne spawanie. Pozycjonery do robotów spawalniczych to proste urządzenia, które umożliwiają automatyczną manipulację danego elementu i wprawiają go w ruch adekwatny do możliwości programowych. Pozycjonery robota służą do jego obracania oraz przemieszczania względem detalu w wszystkich osiach. Pozycjonery stanowią dodatkową oś robota całkowicie zintegrowaną z pozostałymi osiami ruchu robota.


Wróć do: robotyzacja procesów spawalniczych
Zobacz także: roboty spawalnicze Qirox, pozycjonowanie detalu, stanowiska kompatkowe, cele spawalnicze, sensory do spoin, oprogramowanie procesów spawalniczych.


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł