Spawanie i palenie

Posiadamy nowoczesny park maszynowy, pozwalający na obróbkę i spawanie konstrukcji stalowych mało i wielkogabarytowych.

Parametry techniczne palenia blach
Narzędzie tnące prowadzone jest przez robot
Powierzchnia robocza stołu: 6000 x 2000 mm
Maksymalne obciążenie stołu: 1500 kg/m2
Maksymalna grubość blach ciętych tlenem: 100 mm
Maksymalna grubość blach ciętych plazmą: 38 mm

Spawanie zrobotyzowane w obrotniku o poziomej osi obrotu
Maksymalny ciężar spawanego zespołu: 5 000 kg
Maksymalna długość spawanego zespołu: 8000 mm
Maksymalna średnica spawanego zespołu: 2000 mm
Technika spawania: MIG/MAG, TIG

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł