Stoły odciągowe i szlifierskie


Stoły z odciągiem (wyciągowe stoły spawalnicze / szlifierskie z wbudowanym filtrem)
Stoły spawalnicze odciągowe pełnią funkcję stanowisk roboczych dla procesów szlifierskich, spawalniczych oraz innych prac, w których może występować zapylenie. Stoły wyciągowe spawalnicze mogą być wyposażone w zintegrowany system odciągu lub występować w wersji do podłączenia zewnętrznego wentylatora czy urządzenia filtrującego.
W zależności od procesu do jakiego są zalecane, stoły odciągowe z filtrem mogą posiadać różne wymiary, wkłady filtracyjne o innej budowie oraz wentylatory o różnej mocy. Stanowiska wyciągowe usprawniają proces technologii produkcji oraz pełnią ważną rolę w utrzymaniu ruchu. Zintegrowane filtry pozwalają na ograniczenie strat ciepła, gdyż w przypadku ich stosowania nie ma konieczności usuwania zapylonego powietrza z pomieszczenia. Posiadamy w ofercie stoły mobilne z filtrem oraz stacjonarne, przeznaczone do podłączenia do centralnego systemu wyciągowego.

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł