Cloos łączy siły z firmą Estun

Cloos łączy siły z firmą Estun - 27_1.jpg Dzięki umowie z firmą Estun Group, Cloos zyskuje strategicznego partnera do dalszego intensywnego rozwoju grup produktów z zakresu spawalnictwa i robotyzacji. Poprzez przejęcie udziałów w firmie Cloos, Estun Grup staje się jednym z kluczowych graczy na światowym rynku robotyzacji.

„Transakcja zabezpiecza dynamiczny wzrost firmy”, tłumaczy Dyrektor Zarządzający Seighard Thomas. „We wszystkim co robimy, sukces rynkowy naszych Klientów jest najważniejszy. Robotyzacja jest obecna we wszystkich branżach przemysłu. Dla nas skutkuje to koniecznością wprowadzania coraz szybszych innowacji w dostarczanych produktach, zwiększenia nakładów inwestycyjnych i skrócenia czasów cyklu produkcyjnego. Jesteśmy na początku nowej cyfrowej ery i przygotowujemy się do niej.”

„Cieszymy się, że pracownicy i zarząd firmy Cloos będzie obecnie częścią grupy Estun” – mówi Bob Wu, Prezes Zarządu firmy Estun. „Cloos i Estun mają podobne ukierunkowanie na Klienta i wierzymy, że współpraca może przynieść znaczący rozwój technologii, którą oferujemy na rynku.”

Prezesem firmy Carl Cloos Schweisstechnik pozostaje Sieghard Thomas, centrala firmy Cloos w Haiger, jak również obecna struktura firmy pozostaje niezmieniona. Nie zmienia się również struktura sprzedaży i wsparcia technicznego na rynku polskim.

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł