Cloos-Polska 30. lat świdnickiej historii

Cloos-Polska 30. lat świdnickiej historii - 90_1.jpg Niewielu z nas wie, że w 2021 roku przypada 110. rocznica jednego z najciekawszych wydarzeń ówczesnych lat na Dolnym Śląsku - Wystawy Rzemiosła i Przemysłu, która odbyła się w Świdnicy w 1911 roku. Portal Swidnica24.pl upamiętnił to wydarzenie wydając okolicznościowy Świdnicki Magazyn Historyczny, w którym... nie zabrakło także krótkiej historii naszej firmy! 

Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy magazynu. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z p. Agatą Sondej: a.sondej@cloos.pl 


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł