Cloos-Polska po raz kolejny wyróżniony przez Business Centre Club

Cloos-Polska po raz kolejny wyróżniony przez Business Centre Club - 78_1.jpg

Cloos-Polska otrzymał kolejne wyróżnienie od Loży Dolnośląskiej Business Centre Club!

Z okazji 30-lecia BCC mieliśmy zaszczyt otworzyć serię podcastów, do której zostali zaproszeni liderzy swoich branż.
Prezes Zarządu Karolina Jastrzębska w rozmowie z Gabrielą Darmetko przybliża słuchaczom najciekawsze
momenty w historii firmy, opowiada o tym, czy warto było podejmować ryzyko w biznesie, ale wraca pamięcią 
także do trudniejszych momentów. 

Polecamy niezwykły wywiad o budowaniu polskiej gospodarki przez Cloos-Polska

Anchor: Rozmowa z Karoliną Jastrzębska z Cloos-Polska

Spotify: Rozmowa z Karoliną Jastrzębską z Cloos-Polska

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł