CLOOS Polska z licencją na urządzenie do hybrydowego zgrzewania materiałów kompozytowych MPMS/MPC

CLOOS Polska z licencją na urządzenie do hybrydowego zgrzewania materiałów kompozytowych MPMS/MPC - 143_0.png Naukowcy z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej opracowali nowatorską technologię łączenia blach kompozytowych MPMS (Metal-Polymer-Metal sandwich) / MPC (Metal-Polymer Composites). Licencji na tę technologię – urządzenie oraz sposób – udzielono CLOOS Polska Sp. z o.o. Oprócz umowy licencyjnej podpisaliśmy również umowę współpracy z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.


Nowatorska technologia hybrydowego zgrzewania materiałów MPMS/MPC

MPMS i MPC to nowoczesne materiały konstrukcyjne o właściwościach mechanicznych i funkcjonalności nieosiągalnych dla klasycznych materiałów. Z tego względu zyskują coraz większą popularność w wielu branżach, m.in. samochodowej, lotniczej czy AGD.

Kompozyty te składają się zwykle z trzech warstw: zewnętrznych okładzin wykonanych z metalu (ze stali lub stopu aluminium) oraz wewnętrznego, najczęściej polimerowego rdzenia. Głównym problemem przy produkcji jest ich szybkie i jakościowe łączenie. Aktualnie stosuje się konwencjonalne techniki spajania: nitowania lub wykonywania złączy przetłaczanych, które wykazują jednak wiele ograniczeń. Metody te są czasochłonne i nie zapewniają odpowiednich właściwości mechanicznych połączeń, a przez to nie wykorzystują w pełni możliwości materiałów MPMS/MPC.

Rozwiązaniem problemu łączenia jest właśnie technologia opracowana przez naukowców z Politechniki Wrocławskiej. Wykorzystuje ona fale ultradźwiękowe do wstępnego usunięcia warstwy nieprzewodzącej, a następnie docisk elektrod oraz przepływ prądu zgrzewania do wykonania trwałego połączenia blach kompozytowych. Cały proces odbywa się w jednej operacji (system ultradźwiękowy jest zintegrowany z elektrodami zgrzewarki), co znacznie oszczędza czas.

Technologia została opracowana w ramach projektu CORNET finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W trakcie realizacji projektu Politechnika Wrocławska (rzecznicy DWI PWr) dokonała zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego RP, obecnie przyznano już patent.

Współpraca środowiska naukowego z biznesem

Umowę licencyjną i o współpracy zawarto w dniu 01.03.2024 r., a podpisy złożyli: prof. Dariusz Łydżba, Prorektor ds. Współpracy Politechniki Wrocławskiej, prof. Celina Pezowicz, Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, Karolina Jastrzębska, Prezes Zarządu CLOOS Polska Sp. z o.o. oraz Tomasz Jastrzębski, Dyrektor Handlowy CLOOS Polska Sp. z o.o.

Wierzymy, że szeroka współpraca przy realizacji wspólnych działań (zajęć dydaktycznych, szkoleń, innowacyjnych projektów) przyniesie wymierne korzyści zarówno środowisku naukowemu, jak i przemysłowemu. Część opłaty licencyjnej zostanie wniesiona w postaci robota przemysłowego – cobota QINEO ArcBoT, który  trafi na wyposażenie Katedry Obróbki Plastycznej, Spawalnictwa i Metrologii Wydziału Mechanicznego, gdzie będzie służył celom dydaktycznym i badawczym.