Cobot Cloos QINEO ArcBoT z innowacyjną technologią śledzenia spoiny

Cobot Cloos QINEO ArcBoT z innowacyjną technologią śledzenia spoiny - 136_1.jpg

Firma Cloos wprowadza nową technologię śledzenia spoiny z wykorzystaniem sensora prądowego dedykowaną dla cobota QINEO ArcBoT. W trakcie procesu spawania czujnik łuku na bieżąco wykonuje pomiary i równocześnie koryguje ruch palnika. Nowa funkcja znacząco ułatwia proces programowania dla operatorów sprzętu, gwarantuje też wyższą precyzję i lepszą jakość spoiny. Technologię opracowali specjaliści Cloos we współpracy z partnerem Niederrhein Automation.

Sensor prądowy w cobotach Cloos – efektywność i precyzja

Najważniejszą zaletą nowej technologii jest ciągłe monitorowanie procesu spawania przez sprawdzony sensor prądowy Cloos. W trakcie spawania czujnik łuku precyzyjnie kontroluje położenie palnika względem zaprogramowanej ścieżki. W przypadku odchyleń automatycznie je koryguje, co gwarantuje niezmienną, wysoką jakość spoiny. Ponieważ spawanie i pomiar odbywają się jednocześnie, eliminujemy ewentualne przestoje, minimalizując straty czasu.

Dodatkowo sensor umożliwia korektę odchyłek wymiarowych detalu, wynikających np. z niepowtarzalnego wykonania lub odkształcenia przez wysoką temperaturę w procesie spawania.


Łatwa integracja sensora z QINEO ArcBoT

Użytkownicy QINEO ArcBoT mogą szybko i bezproblemowo zintegrować cobota z nowym sensorem prądowym. Wystarczy zaktualizować oprogramowanie i skorzystać z opcjonalnej aplikacji. Nowa technologia nie tylko zwiększa efektywność pracy, ale także podnosi precyzję procesu spawania. Wprowadzenie śledzenia spoiny z wykorzystaniem czujnika łuku w cobotach stanowi istotny krok naprzód dla zrobotyzowanych rozwiązań spawalniczych. 

Cobot QINEO ArcBoT od Cloos umożliwia łatwe zautomatyzowanie technologii spawania i może stanowić pierwszy krok w kierunku robotyzacji procesów.  Połączenie zaawansowanego źródła spawalniczego QINEO z wysokoprecyzyjnym cobotem od Doosan Robotics nie tylko odciąża pracowników, ale również zapewnia stałą i powtarzalną jakość spawania.