Fine Weld - proces spawania

Proces spawania Fine Weld

Fine Weld to sterowany prądowo, o niskim zużyciu energii, proces MIG przeznaczony do spawania w mieszance gazów oraz w CO². Ze względu na zminimalizowane tworzenie się rozprysków, Fine Weld nadaje się szczególnie do cienkich, powlekanych blach i precyzyjnych spoin. Stabilny łuk charakteryzuje się optymalną zdolnością do mostkowania szczelin i można go doskonale opanować we wszystkich pozycjach spawania.

W przypadku Fine Weld najniższy możliwy prąd płynie w łuku spawalniczym, zanim nastąpi zwarcie. Podczas gdy końcówka ciekłego drutu zetknie się z jeziorkiem spawalniczym, stopiony mostek powinien uformować się możliwie swobodnie. W tym celu w krótkich przedziałach czasowych moc prądu jest jeszcze bardziej obniżana. Prąd zwarciowy, który jest następnie znacznie zwiększany, aby wytworzyć efekt spajania, jest ponownie bardzo szybko redukowany do niskich wartości na krótko przed usunięciem zwarcia, tj. przed oddzieleniem stopionego mostka.

W rezultacie moc nowo zajarzonego łuku jest utrzymywana na niskim poziomie, a jeziorko stopione pozostaje mniejsze dzięki niższym parametrom łuku. Krótki impuls zapewnia optymalne tworzenie się kropli na końcu drutu. Dzięki precyzyjnemu spawaniu zmniejszają się odkształcenia przedmiotu obrabianego poprzez kontrolowane  wprowadzanie ciepła.