Fine Weld - proces spawania

Proces spawania Fine Weld

Fine Weld to sterowany prądowo, o niskim zużyciu energii, proces MIG przeznaczony do spawania w mieszance gazów oraz w CO². Ze względu na zminimalizowane tworzenie się rozprysków, Fine Weld nadaje się szczególnie do cienkich, powlekanych blach i precyzyjnych spoin. Stabilny łuk charakteryzuje się optymalną zdolnością do mostkowania szczelin i można go doskonale opanować we wszystkich pozycjach spawania.

W przypadku Fine Weld najniższy możliwy prąd płynie w łuku spawalniczym, zanim nastąpi zwarcie. Podczas gdy końcówka ciekłego drutu zetknie się z jeziorkiem spawalniczym, stopiony mostek powinien uformować się możliwie swobodnie. W tym celu w krótkich przedziałach czasowych moc prądu jest jeszcze bardziej obniżana. Prąd zwarciowy, który jest następnie znacznie zwiększany, aby wytworzyć efekt spajania, jest ponownie bardzo szybko redukowany do niskich wartości na krótko przed usunięciem zwarcia, tj. przed oddzieleniem stopionego mostka.

W rezultacie moc nowo zajarzonego łuku jest utrzymywana na niskim poziomie, a jeziorko stopione pozostaje mniejsze dzięki niższym parametrom łuku. Krótki impuls zapewnia optymalne tworzenie się kropli na końcu drutu. Dzięki precyzyjnemu spawaniu zmniejszają się odkształcenia przedmiotu obrabianego poprzez kontrolowane  wprowadzanie ciepła. 


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł