Napawanie umożliwia uzyskanie powierzchni o wysokiej wytrzymałości

Napawanie umożliwia uzyskanie powierzchni o wysokiej wytrzymałości
Napawanie umożliwia uzyskanie powierzchni o wysokiej wytrzymałości
Napawanie umożliwia uzyskanie powierzchni o wysokiej wytrzymałości
Napawanie umożliwia uzyskanie powierzchni o wysokiej wytrzymałości
Firma Wessel produkuje kotłownie w zakresie recyklingu odpadów, paliw pochodzących z odpadów i zaopatrzenia w energię. W zakładach przemysłowych do odzysku ciepła stosowane są rury wymienników ciepła. Powierzchnie poddawane są ekstremalnym obciążeniom przez termikę i opływające je medium. Żywotność rur, a tym samym całego kotła, zależy w dużej mierze od twardości powierzchni rur. W procesie spawania wysokostopowym drutem spawalniczym, zwanym również napawaniem (cladding), uzyskuje się wysokowytrzymałą powierzchnię, odporną na działanie czynników chemicznych. System spawania składa się z osi obrotowej, która centralnie przyjmuje rury o długości do 35 metrów i obraca je bez końca. Dwa wózki, wyposażone w kompletną technologię spawania, jeżdżą wzdłuż obracającej się rury i spawają górną warstwę.
  Brażna: Inżynieria ogólna
  Klient: Wessel Kessel- und Apparatebau
  Spawany element: Rura wymiennika ciepła
  Materiał: Stal
  grubość materiału: 4 – 8 mm
  Proces: Control Weld

  Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

  Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

  Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
  Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

  Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

  Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
  Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

  Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
  Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł