Nasze wdrożenia

Nasze wdrożenia - 57_0.jpgNasze wdrożenia - 57_1.jpgNasze wdrożenia - 57_2.jpgNasze wdrożenia - 57_3.jpgNasze wdrożenia - 57_4.jpgNasze wdrożenia - 57_5.jpgNasze wdrożenia - 57_6.jpgNasze wdrożenia - 57_7.jpgNasze wdrożenia - 57_8.jpgNasze wdrożenia - 57_9.jpgNasze wdrożenia - 57_10.jpgNasze wdrożenia - 57_11.jpgNasze wdrożenia - 57_12.jpgNasze wdrożenia - 57_13.jpgNasze wdrożenia - 57_14.jpgNasze wdrożenia - 57_15.jpgNasze wdrożenia - 57_16.jpgNasze wdrożenia - 57_17.jpgNasze wdrożenia - 57_18.jpgNasze wdrożenia - 57_19.jpgNasze wdrożenia - 57_20.jpgNasze wdrożenia - 57_21.jpgNasze wdrożenia - 57_23.jpgNasze wdrożenia - 57_24.jpgNasze wdrożenia - 57_25.jpgNasze wdrożenia - 57_27.jpgNasze wdrożenia - 57_28.jpgNasze wdrożenia - 57_29.jpgNasze wdrożenia - 57_30.jpgNasze wdrożenia - 57_31.jpgNasze wdrożenia - 57_32.jpgNasze wdrożenia - 57_33.jpgNasze wdrożenia - 57_34.jpg

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł