Niskoenergetyczny proces spawania Fine Weld

Niskoenergetyczny proces spawania Fine Weld - 83_1.jpg Oczekiwania Klientów względem ich produkcji oraz potrzeby ulepszania metod obrbóki materiałów mają silny wpływ na rozwój nowych procesów spawalnicznych. Tym samym prezentujemy Państwu proces FINE WELD charakteryzujący się stabilnym łukiem i niewielką ilością rozprysków spawalniczych.

Fine Weld przeznaczony jest do spawania w mieszance gazów oraz w CO² i możliwy jest do opanowania we wszystkich pozycjach spawania.

Gdzie znajdzie swoje zastosowanie i jak w prkatyce wygląda ten proces?
Koniecznie obejrzyj film 

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł