Połączone instalacje z automatycznym systemem magazynowania

Połączone instalacje z automatycznym systemem magazynowania
Połączone instalacje z automatycznym systemem magazynowania
Połączone instalacje z automatycznym systemem magazynowania
Firma Henan Junton Vehicle, specjalizująca się w pojazdach użytkowych, spawa podpory żurawi i mniejsze wieże obrotowe w ramach wysoce złożonego, wzajemnie powiązanego systemu. Instalacja składa się z czterech robotów spawalniczych QIROX QRC-410-E oraz z systemu magazynowania. Załadunek przyrządu odbywa się ręcznie. Następnie pracownik skanuje kod kreskowy znajdujący się na przyrządzie. Najpierw jest on tymczasowo przechowywany w systemie magazynowym. Gdy tylko dostępny jest odpowiedni robot spawalniczy, wózek zamontowany na szynie podłogowej odbiera element i przenosi go do stanowiska spawalniczego. Po zakończeniu procesu spawania, wózek ponownie odbiera element i przechowuje go tymczasowo w celu schłodzenia. Gdy tylko element ostygnie, automatycznie wjeżdża do stacji rozładunkowej. Po rozładunku pusty przyrząd jest transportowany z powrotem do magazynu pośredniego. Dzięki zautomatyzowanemu rozwiązaniu logistycznemu można całkowicie uniknąć błędów wynikających z nieprawidłowego przyporządkowania komponentów. Pozwala to zaoszczędzić w Junton ogromną ilość czasu, miejsca i kosztów. Ponadto czasy cykli zostały znacznie skrócone.
Pełny opis wdrożenia
  Brażna: Maszyny budowlane
  Klient: Henan Junton Vehicle, Co., LTD
  Spawany element: Obudowy przekładni
  Materiał: Stal
  grubość materiału: 4 – 8 mm
  Proces: Speed Weld

  Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

  Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

  Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
  Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

  Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

  Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
  Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

  Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
  Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł