Programowanie offline z RoboPlan software skutecznie podnosi jakość spawania

Spawanie zrobotyzowane systemów rozdzielczych

Jako producent systemów rozdzielczych w zakresie średniego napięcia, jakość jest dla firmy Driescher-Wegberg najwyższym priorytetem.

Firma opiera się na technologiach CLOOS w zakresie zautomatyzowanego spawania. „Dzięki zastosowaniu systemu robotów z oprogramowaniem RoboPlan firmy CLOOS do programowania offline mogliśmy jeszcze bardziej podnieść jakość spawania i jednocześnie znacznie skrócić czas produkcji“ – stwierdza Horst Heinrichs, Dyrektor ds. Prefabrykacji w Driescher-Wegberg.

Kiedy system działa w trybie produkcji, w RoboPlan można jednocześnie tworzyć nowy program. Spawanie, szukanie, ścieżki podróży i narzędzia można definiować za pomocą modeli 3D, wówczas określa się także parametry spawania i inne funkcje niezbędne go działania programu. Program opracowuje się tą metodą jeszcze przed wysłaniem go do jednostki sterującej robota w celu dalszej optymalizacji stanowiska roboczego. 


Pełny opis wdrożenia
  Brażna: Przemysł elektryczny
  Klient: Driescher-Wegber
  Spawany element: Systemy rozdzielcze
  Materiał: Stal
  grubość materiału: 4 – 8 mm

  Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

  Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

  Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
  Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

  Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

  Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
  Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

  Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
  Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł