Przykład wdrożenia systemu zrobotyzowanego CLOOS w firmie Bieber