Rapid Weld

Rapid Weld - 66_1.jpg

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Krzysztofa Kudły, Kwiryna Wojsyka, Krzysztofa Maklesa, Michała Macherzyńskiego - Wprowadzenie głęboko wtapiających metod spawania drogą do oszczędności materiałowych i zwiększenia nośności konstrukcji spawanych.

W artykule przedstawiono możliwe oszczędności płynące ze stosowania procesów głęboko wtapiających w konstrukcjach spawanych. Uzyskano oszczędności materiałów dodatkowych sięgające 80% w stosunku do dotychczas zużywanych a odkształcania spawalnicze ograniczono o 50% zachowując maksymalną nośność złączy spawanych. Za podstawę analiz przyjęto wysokowydajny proces spawania Rapid Weld zaimplementowany na źródłach spawalniczych Cloos Qineo Pulse Pro 601.

Artykuł opublikowany w BULETYNIE Instytutu Spawalnictwa Nr 5/2020 Rocznik 64

Pełna treść artykukłu do pobrania >>


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł