Robot QIROX zapewnia optymalną jakość spawania w Orion Bausysteme

Robot QIROX zapewnia optymalną jakość spawania w Orion Bausysteme
Robot QIROX zapewnia optymalną jakość spawania w Orion Bausysteme
Robot QIROX zapewnia optymalną jakość spawania w Orion Bausysteme
Dzięki zastosowaniu kompaktowego systemu robotów spawalniczych, Orion osiąga optymalne wyniki spawania systemów parkingów rowerowych i systemów zadaszeń, jednocześnie skracając czas produkcji. Sercem nowego systemu jest robot spawalniczy QIROX QRC-410-E. Siódma oś znacznie rozszerza zakres pracy robota i umożliwia optymalne pozycjonowanie palnika spawalniczego. Dwustanowiskowy pozycjoner detali WP-DH-TC-5 kN z poziomym przesuwem i pionowym ruchem obrotowym z łożyskowaniem przeciwstawnym składa się z dwóch przeciwległych stanowisk. Zasada 2-stanowiskowa pozwala na wkładanie komponentów w jednej stacji, podczas gdy robot spawa w drugiej stacji. Dzięki zastosowaniu zautomatyzowanej technologii spawania, firma osiąga dokładnie powtarzalne wyniki spawania i doskonałą jakość produktów.

Pełny opis wdrożenia
  Brażna: Akcesoria budowlane
  Klient: Orion Bausysteme GmbH
  Spawany element: Parkery rowerowe (stojaki)
  Materiał: Stal
  grubość materiału: 4 – 8 mm
  Proces: Speed Weld

  Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

  Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

  Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
  Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

  Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

  Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
  Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

  Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
  Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł