Roboty spawalnicze QIROX - zaprojektowane pod indywidualne wymagania


Robot spawalniczy marki Cloos jest najważniejszym elementem pakietu rozwiązań QIROX, będących w ofercie Cloos-Polska.

Modułowa konstrukcja całej mechaniki jest kluczem do osiągania korzyści w realizacji powierzonych mu zadań. Od podstawy robota, poprzez ramię, aż po palnik wszystkie elementy oraz podzespoły są doskonale skoordynowane, zaprojektowane dla każdego indywidualnego wymagania produkcyjnego. Pamiętajmy, że wykorzystanie robota swalniczego nie tylko zwiększa wydajność pracy, ale także zapewnia jej bezpieczeństwo oraz gwarancję optymalizacji kosztów operacyjnych.


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł