Roboty spawalnicze zwiększają produktywność w Caldera Heating Group

Proces spawania Vari Weld
Spawanie bojlerów w Turcji
Roboty Cloos spawają w Turcji

Dzięki przejściu na zautomatyzowane spawanie, Caldera była w stanie znacznie zwiększyć wydajność i jakość produkcji.

Turecka firma Caldera Heating Group z siedzibą w Bursa zamówiła dwa systemy robotów spawalniczych CLOOS. Zautomatyzowane systemy spawają kotły w wielu różnych wariantach. Oba wdrożone systemy składają się każdorazowo z dwóch stanowisk i są wyposażone w sześcioosiowego robota QRH 360.

Wcześniej zbiorniki spawane były ręcznie lub w sposób częściowo zautomatyzowany. Poprzez wprowadzenie spawania zrobotyzowanego, Caldera zwiększyła wydajność spawania o ponad 70 procent.Pełny opis wdrożenia
  Brażna: Technika grzewcza i klimatyzacyjna
  Klient: Caldera Heating Group
  Spawany element: Bojlery
  Materiał: Stal
  grubość materiału: 4 – 8 mm
  Proces: Vari Weld

  Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

  Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

  Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
  Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

  Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

  Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
  Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

  Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
  Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł