Seminarium o wymaganiach w robotyzacji procesów spawalniczych

seminarium spawalnicze na politechnice częstochowskiej

18.05.2022 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej mieliśmy zaszczyt współprowadzić Seminarium o wymaganiach w robotyzacji procesów spawlniczych.

Z ramienia organizatora wydarzenie koordynowali Dr hab. inż. Ryszard Krawczyk, prof. PCz oraz Prof. dr hab. inż. Jacek Słania, którym serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

Wśród prelegentów Cloos-Polska swoje referaty poprowadzili:
  • Mgr inż. Andrzej Nieroba – Robot czy cobot? - wytyczne przy planowaniu stanowisk automatycznego spawania
  • Inż. Rafał Malicki - Podstawy projektowania konstrukcji zoptymalizowanych pod kątem spawania zrobotyzowanego
  • Mgr inż. Piotr Klukowski - Bezpieczeństwo zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych

    Wydarzenie zgormadziło ok. 120 Gości i zakończyło się pokazem urządzeń spawalniczych. Nasi specjaliści poprowadzili praktyczne zajęcia z zastosowania Cobotów w z technologiach spawalniczych.

    seminarium spawalnicze zautomatyzowane spawanie cobotem
    cobot w procesach spawalniczych spawanie cobotem