Seminarium spawalnicze

Seminarium spawalnicze w Topaczu Zaproszenie na seminarium spawalnicze:

"Cobot w automatyzacji procesów spawania"

które odbędzie się w Sali Kolumnowej Zamku Topacz w Ślęzie:

  • 25.04.2023 (wtorek)
    w godz. 10:00-16:00 

    W programie między innymi: 
  • prelekcje spawalnicze
  • ekspozycja maszyn i robotów
  • przerwa kawowa oraz lunchUdział w seminarium jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowa agenda wydarzenia zostanie przesłana bliżej terminu seminarium. 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 06.04.2023 na jeden ze sposobów:


Dodatkowych informacji udzielają: Tomasz Jastrzębski tel. +48 695 663 457 oraz Agata Sondej +48 885 582 108

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł