Seminarium - Znakowanie przemysłowe i identyfikacja

Seminarium - Znakowanie przemysłowe i identyfikacja - 36_1.jpg CLOOS-Polska zaprasza na seminarium

Znakowanie przemysłowe i identyfikacja – rozwiązania dla przemysłu.

26 października 2018
Zamek Topacz - Ślęza ul. Główna 12, 55-040 Kobierzyce

Program:

11:00 - 11:15 Powitanie, wprowadzenie
11:15 – 12:15 Technologia znakowania laserowego – automatyzacja procesu dzięki zastosowaniu nowych głowic laserowych
12:15 – 13:00 Dedykowane rozwiązania informatyczne - wykorzystujące technologie AutoID - do gromadzenia i analizy danych oraz śledzenia procesów produkcyjnych.

13:00 - 13:30 Przerwa kawowa
13:30 – 14:00 Znakowanie mechaniczne - prasy, głowice znakujące, tradycyjne metody znakowania.
14:00 – 14:30 Chwytaki, zaciski i indeksery - nowe rozwiązania dla do przenoszenia i manipulowania detalami w procesie produkcyjnym
14:40 – 16:00 Wizyta w Muzeum Motoryzacji - Lunch

Udział w spotkaniu jest bezpłatny
Prosimy o zgłoszenia do 19.10.2018

Zgłoszenie uczestnictwa - www.cloos.pl/seminaria
dystrybucja@cloos.pl
tel. +48 74 851 86 60

Więcej informacji:
Tomasz Jastrzębski - 695 663 457, t.jastrzebski@cloos.pl
Rafał Mirtyński - 667 835 353, r.mirtynski@cloos.pl

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł