System all-in-one upraszcza proces produkcji w Atmos

System all-in-one upraszcza proces produkcji w Atmos
Dzięki modułowej budowie możliwa jest rozbudowa robota
Spawanie bojlerów w Atmos

Spawanie skąplikowanych kotłów robotem QIROX QRC-350 marki Cloos.


Firma Atmos zamówiła dwa nowe systemy "all-in-one" firmy CLOOS. W centrum każdego z identycznych systemów znajduje się robot spawalniczy QRC-350 firmy QIROX. Podstawa w kształcie litery C z obrotowym wysięgnikiem pozycjonuje robota nad systemem. Poszerza to przestrzeń roboczą robota, ułatwiając spawanie skomplikowanych kotłów. Pozycjoner detali z ruchem obrotowym i odchylnym oraz skokiem pionowym zawsze ustawia detale w prawidłowej pozycji spawania. Cechą szczególną systemu QIROX "All in one" jest to, że pozycjoner detalu, sam robot i pozycjoner robota łączą się w jedną całość. Poszczególne elementy są mocowane i ustawiane za pomocą płyty podstawowej. Ponadto systemy są całkowicie wstępnie zmontowane pod względem elektrycznym i mechanicznym, co dodatkowo upraszcza instalację i konserwację. Kompaktowe systemy można łatwo i bez zajmowania dużej ilości miejsca zintegrować z produkcją. Dzięki modułowej budowie w każdej chwili możliwa jest indywidualna rozbudowa i doposażenie.


Pełny opis wdrożenia
  Brażna: Technika grzewcza i klimatyzacyjna
  Klient: Atmos
  Spawany element: Bojlery
  Materiał: Stal
  grubość materiału: do 4 mm
  Proces: Speed Weld

  Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

  Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

  Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
  Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

  Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

  Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
  Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

  Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
  Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł