Tysięczny uczestnik szkolenia z zakresu programowania robotów Cloos.

Tysięczny uczestnik szkolenia z zakresu programowania robotów Cloos. - 35_1.jpg Jednym z podstawowych warunków efektywnej pracy zrobotyzowanego systemu są pracownicy obsługujący stanowisko i tworzący programy użytkowe.
Umiejętności te zdobywa się w trakcie odpowiednio przygotowanych i prowadzonych szkoleń.

Firma Cloos-Polska Sp. z o.o. w Świdnicy od początku swej działalności związanej z robotyzacją posiada zorganizowany system szkoleń.
Szkolenia są wielostopniowe:
• w ramach podstawowego szkolenia uczestnicy nabywają umiejętności obsługi stanowiska i tworzenia podstawowych programów użytkowych, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo. Uczestnik szkolenia poznaje obsługę wszystkich urządzeń stanowiska: robota z jego sterowaniem, urządzenia spawalniczego i jego współpracę ze sterowaniem robota, urządzeń peryferyjnych. W ramach szkolenia prowadzone są ćwiczenia praktyczne spawania z użyciem robota. Szkolenie podstawowe jest zawarte w cenie stanowiska.
• szkolenie drugiego stopnia daje rozszerzoną wiedzę pozwalającą na opracowywanie zaawansowanych programów z zastosowaniem zmiennych, multiplikacji i przetwarzania programów, zaawansowane funkcje adaptacyjne do spawania,
• tematy kolejnych etapów szkolenia ustalane są wspólnie z zainteresowanymi według potrzeb wynikających z eksploatacji stanowiska,
• dla personelu utrzymania ruchu organizowane są szkolenia z mechaniki systemów zrobotyzowanych i systemów sterowania,
• firma dostarcza również narzędzie do tworzenia programów off-line wraz ze szkoleniem w tym zakresie.


Dla prowadzenia szkoleń firma posiada stanowisko wyposażone w robota spawalniczego ze sterowaniem i urządzeniem spawalniczym oraz z urządzeniem peryferyjnym, co pozwala na naukę pracy z większą liczbą osi w systemie. Szkolenia prowadzą wykładowcy z wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym. Uczestnicy szkoleń otrzymują instrukcję programowania w języku polskim, a po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymują odpowiednie zaświadczenie.

W 2010 roku firma otrzymała Medal Europejski za organizację szkoleń w zakresie obsługi i podstaw programowania robotów firmy Cloos.
W listopadzie 2018 roku przeszkolony został tysięczny uczestnik szkoleń. Zaświadczenie z nr 1000 otrzymał pracownik z Huty Stalowa Wola, który ukończył kurs II stopnia.

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł