Połączony system robotów z inteligentnym rozwiązaniem transportowym w LTI Metalltechnik

Połączony system robotów z inteligentnym rozwiązaniem transportowym w LTI Metalltechnik
Połączony system robotów z inteligentnym rozwiązaniem transportowym w LTI Metalltechnik
Połączony system robotów z inteligentnym rozwiązaniem transportowym w LTI Metalltechnik
Do spawania kół wentylatorów firma LTI Metalltechnik wykorzystuje połączony system robotów CLOOS. System posiada cztery stacje załadunku i rozładunku oraz trzy identyczne stacje zgrzewania. Poszczególne stacje łączy ze sobą inteligentny system wahadłowy. Dzięki kodowi magnetycznemu umieszczonemu na przyrządzie, transporter rozpoznaje w strefie załadunku, do którego stanowiska spawalniczego dany element jest wysyłany. Każda z trzech komórek spawalniczych wyposażona jest w pozycjoner detali o ruchu obrotowym i odchylnym, który ustawia element w optymalnej pozycji do spawania. Nowy zrobotyzowany system umożliwił LTI ponad dwukrotne zwiększenie prędkości spawania przy produkcji kół do wentylatorów. Do tego dochodzi oszczędność czasu dzięki w pełni zautomatyzowanej obsłudze. Ponadto roboty te gwarantują maksymalną niezawodność procesu.

Pełny opis wdrożenia
  Brażna: Przemysł elektryczny
  Klient: LTI Metalltechnik GmbH
  Spawany element: Koła wentylatorów
  Materiał: Stopy aluminium
  grubość materiału: do 4 mm
  Proces: Cold Weld

  Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

  Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

  Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
  Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

  Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

  Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
  Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

  Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
  Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł