Robotyzacja procesu spawania hybrydowego- przykład aplikacji

Robotyzacja procesu spawania hybrydowego- przykład aplikacji - 18_1.jpg Spawanie hybrydowe HLAW (hybrid laser arc welding) jest to kombinacja procesu spawania łukowego MAG i spawania wiązką laserową (rys. 1) lub kombinacja innych metod spawania łukowego (TIG, plazma) z laserem. Połączenie tych metod w jeden proces spawania HLAW niweluje ograniczenia występujące przy spawaniu tylko wiązką laserową, dotyczące m.in. dużej wrażliwości procesu na dopasowanie łączonych elementów. Spawanie wiązką laserową wymaga bardzo dokładnego przygotowania brzegów łączonych elementów oraz ich wzajemnego dopasowania.

Przeczytaj pełny artykuł

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł