Technologia wąskoszczelinowa rewolucjonizuje spawanie blach grubych w firmie Borsig

Technologia wąskoszczelinowa rewolucjonizuje spawanie blach grubych w firmie Borsig
Technologia wąskoszczelinowa rewolucjonizuje spawanie blach grubych w firmie Borsig
Technologia wąskoszczelinowa rewolucjonizuje spawanie blach grubych w firmie Borsig
Firma Borsig Process Heat Exchanger GmbH produkuje aparaturę do chłodzenia gazów w wysokich temperaturach i pod wysokim ciśnieniem dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego. Berlińska firma zainwestowała w system robotów CLOOS do spawania aparatów grubościennych. W nowym systemie robot przyspawa króćce o średnicach od 250 do 500 mm do płaszcza aparatu za pomocą procesu wąskoszczelinowego MSG. Proces ten jest szczególnie ekonomiczny w przypadku zautomatyzowanego spawania elementów grubościennych. Dzięki zastosowaniu technologii spawania wąskoszczelinowego firma Borsig była w stanie znacznie skrócić czas i koszty produkcji, a nowa technologia jeszcze bardziej podnieść jakość.

Pełny opis wdrożenia
  Brażna: Inżynieria ogólna
  Klient: Borsig Process Heat Exchanger GmbH
  Spawany element: Bojlery
  Materiał: Stal wysokostopowa
  grubość materiału: powyżej 8 mm
  Proces: Narrow Gap