Technologia wąskoszczelinowa rewolucjonizuje spawanie blach grubych w firmie Borsig

Technologia wąskoszczelinowa rewolucjonizuje spawanie blach grubych w firmie Borsig
Technologia wąskoszczelinowa rewolucjonizuje spawanie blach grubych w firmie Borsig
Technologia wąskoszczelinowa rewolucjonizuje spawanie blach grubych w firmie Borsig
Firma Borsig Process Heat Exchanger GmbH produkuje aparaturę do chłodzenia gazów w wysokich temperaturach i pod wysokim ciśnieniem dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego. Berlińska firma zainwestowała w system robotów CLOOS do spawania aparatów grubościennych. W nowym systemie robot przyspawa króćce o średnicach od 250 do 500 mm do płaszcza aparatu za pomocą procesu wąskoszczelinowego MSG. Proces ten jest szczególnie ekonomiczny w przypadku zautomatyzowanego spawania elementów grubościennych. Dzięki zastosowaniu technologii spawania wąskoszczelinowego firma Borsig była w stanie znacznie skrócić czas i koszty produkcji, a nowa technologia jeszcze bardziej podnieść jakość.

Pełny opis wdrożenia
  Brażna: Inżynieria ogólna
  Klient: Borsig Process Heat Exchanger GmbH
  Spawany element: Bojlery
  Materiał: Stal wysokostopowa
  grubość materiału: powyżej 8 mm
  Proces: Narrow Gap

  Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

  Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

  Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
  Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

  Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

  Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
  Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

  Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
  Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł