ROBO-MOD

ROBO-MOD ROBO-MOD

Podstawą programowania w systemie ROBO-PLAN jest modelowanie środowiska produkcyjnego. System ROBO-MOD, korzystając z modeli CAD pozwala tworzyć wizualizację działającego stanowiska zrobotyzowanego.

Modelowanie geometrii

Tworzenie modeli bazowych

import modeli CAD w formatach ACIS, CATIA-PROE oraz STEP


Modelowanie kinematyki
Kinematyczne połączenie komponentów zgodnie z układem  stanowiska zrobotyzowanego
Rozmieszczenie komponentów stanowiska w obszarze pracy
Określanie zakresu ruchów osi robota
Przypisywanie stopni swobody do połączeń

Produkty powiązane

Copyright © 2013 Cloos, wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: