Sprężyny naciągowe

Przemysłowe sprężyny naciągowe do ogólnego zastosowania.

Podział sprężyn na następujące podgrupy:
- sprężyny naciągowe,
- sprężyny naciągowe z obrotowymi zaczepami do dużych obciążeń,
- sprężyny naciągowe w zwojach.