Indeksery mechaniczne CAMCO

Od ponad 50 lat globalne produkty Camco stanowią branżowy standard w zakresie najwyższej jakości dostępnych produktów do sterowania ruchem uruchamianych krzywką. Indeksatory Camco i serwonapędy pomagają w indeksowaniu urządzeń. Indeksowanie to uruchamianie i zatrzymywanie urządzenia w precyzyjnych odstępach czasu w określonych miejscach. Obrotowe indeksatory Camco z napędem krzywkowym Destaco precyzyjnie przemieszczają szeroką gamę produktów i komponentów. Większe indeksatory serii E mogą obrócić kilka ton części karoserii w ciągu kilku sekund, podczas gdy mniejsze napędy indeksujące z przekładnią równoległą i rolkową dokładnie indeksują komponenty farmaceutyczne lub elektroniczne w ciągu milisekund.


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł