Podkładki samoklinujące Gallock

Podkładki samoklinujące GALLOCK stanowią zbezpieczenia połączeń śrubowych szczególnie narażonych na duże wibracje i obciążenia dynamiczne. Integralność gwintu śruby z łącznikiem gwarantuje jej naprężenie, a nie tarcie, która jest podstawą tradycyjnych metod mocowań. 

Podkładki samoklinujące składają się z dwóch identycznych podkładek płaskich, których:
- płaszczyzna jednej strony pokryta jest zestawem ząbków,
- płaszczyzna srugiej strony pokryta jest promieniowymi radełkowaniami (nacięciami) z drugiej, które przypominają kliny.Jak pokazano na schemacie, kąt ząbków podkładki α jest większy niż kąt gwintu ß. Gdy zapięcie jest dokręcone, radełkowane powierzchnie chwytają zarówno powierzchnię nośną łącznika, jak i materiał, do którego mocowana jest śruba. Większy kąt ząbków, w porównaniu z mniejszym kątem gwintu śruby ß, nie dopuści do poluzowania się śruby z powodu naprężenia spowodowanego podnoszeniem ząbków.
Naprężenie podkładki samoklinującej

Podkładki samoklinujące Gallock są wykonane z ocynkowanej stali; są łatwe w montażu i demontażu i mogą być powtórnie mocnowane.
Znajdą zastosowanie w sektorach o zwiększonych wibracjach i obciążeniach takich jak:
- kolejnictwo,
- turbiny wiatrowe,
- statki morskie,
- infratruktura drogowa,
- ciężki sprzęt.

Występują w rozmiarze śrub M8-M42. Na życzenie Klienta możliwe jest wykonanie rozmiarow specjanych. 


Broszura informacyjna Lesjöfors:
W poniższej tabeli znajdziecie Państwo wytyczne dotyczące momentu obrotowego – wg klasy wytrzymałości 12.9 (IS0 898):Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł