Sprężyny wibracyjne (CSV)

Sprężyny o ostatnich zwojach zwiniętych ciaśniej. Ułatwiają umieszczenie na trzpieniu. Stosowane w układach wibracyjnych.Katalog sprężyn wibracyjnych