Sprężyny stożkowe (CSC)

Sprężyny stożkowe polecane są w sytuacjach, gdzie wymiar sprężyny ściśniętej musi być jak najmniejszy. Poszczególne zwoje składają się jeden w drugi umożliwiając maksymalne ściśnięcie.Katalog sprężyn stożkowych