Roboty spawalnicze seria QIROX® QRC

W porównaniu z poprzednim systemem, roboty spawalnicze z serii QIROX® zostały zoptymalizowane pod kątem rozmiarów i budowy. Nowe roboty znacznie zwiększyły parametry szybkości i dynamiki ruchu, a jednocześnie utrzymały bardzo wysokie wskaźniki dokładności i powtarzalności poniżej 0.1 m. Parametry robotów pozwalają na optymalizację procesu i zapewnienie najwyższej powtarzalnej jakości spawu.

Mniejsze wymiary, większa stabilność
Przy wykorzystaniu metod biometrycznych, Cloos zaproponował zupełnie nową konstrukcję robotów spawalniczych serii QIROX®. Każdy szczegół budowy został poddany analizie i zoptymalizowany na bazie przeprowadzonych testów. Jednym z celów było zmniejszenie wagi systemu mechanicznego przy jednoczesnym utrzymaniu jego sztywności, stabilności i trwałości. W praktyce obecnie proponowane roboty zwiększyły znacząco szybkość i elastyczność wykonywanych ruchów. Jednocześnie zwiększyła się dostępność do robota, co ma szczególne znaczenie dla służb utrzymania ruchu.


Główne zalety robotów Qirox:

  • - wysoka elastyczność systemu z możliwością zastosowania 7 osi,
  • - możliwość montażu podwieszanego lub na podłodze,
  • - minimalizacja kosztów utrzymania dzięki zastosowaniu najwyższej klasy komponentów,
  • - zwiększona szybkość i dynamika ruchów pozwalająca na skrócenie procesu,
    - lepsze możliwości dopasowania sprzętu dzięki modułowej konstrukcji robotów,
    - wysokie prędkości odejścia, które skracają czas trwania cykli.