Roboty QIROX® QRC

W porównaniu z poprzednim systemem, roboty spawalnicze z serii QIROX® zostały zoptymalizowane pod kątem rozmiarów i budowy. Nowe roboty znacznie zwiększyły parametry szybkości i dynamiki ruchu, a jednocześnie utrzymały bardzo wysokie wskaźniki dokładności i powtarzalności poniżej 0.1 m. Parametry robotów pozwalają na optymalizację procesu i zapewnienie najwyższej powtarzalnej jakości spawu.

Mniejsze wymiary, większa stabilność
Przy wykorzystaniu metod biometrycznych, Cloos zaproponował zupełnie nową konstrukcję robotów spawalniczych serii QIROX®. Każdy szczegół budowy został poddany analizie i zoptymalizowany na bazie przeprowadzonych testów. Jednym z celów było zmniejszenie wagi systemu mechanicznego przy jednoczesnym utrzymaniu jego sztywności, stabilności i trwałości. W praktyce obecnie proponowane roboty zwiększyły znacząco szybkość i elastyczność wykonywanych ruchów. Jednocześnie zwiększyła się dostępność do robota, co ma szczególne znaczenie dla służb utrzymania ruchu.


Główne zalety robotów Qirox:

  • - wysoka elastyczność systemu z możliwością zastosowania 7 osi,
  • - możliwość montażu podwieszanego lub na podłodze,
  • - minimalizacja kosztów utrzymania dzięki zastosowaniu najwyższej klasy komponentów,
  • - zwiększona szybkość i dynamika ruchów pozwalająca na skrócenie procesu,
    - lepsze możliwości dopasowania sprzętu dzięki modułowej konstrukcji robotów,
    - wysokie prędkości odejścia, które skracają czas trwania cykli.


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł