Chwytaki kątowe serii FUA - 271_1.jpg
Chwytaki kątowe serii FUA - 271_1.jpg

Chwytaki kątowe serii FUA

This gripper series is designed for direct product contact in the food zone, according to the food industry standard. (EN 1672-2) All parts are corrosion resistant, non-toxic, non-contaminating, non-porous, non-absorbent and non-reactive. Its stainless steel design resists chemical cleaning procedures. The optional body conforms to FDA standards and is made of High Performance Polymer for a significantly lighter weight. Its electro-polished exterior with no recessed or inaccessible zones prevents retention of contaminants and simplifies cleaning. The sealed motion components (IP69K design) are made for high-pressure and high-temperature daily cleanings. Any metal/metal contact is protected by a gasket for leakproof assembly against bacteria. This angular gripper design offers easier radial sealing of jaws. The optional security springs help with external gripping, in case of air supply failure, in single acting or spring assist mode. There are no external fasteners to avoid any foreign matter in food. This gripper contains special lubricants suitable for food industry and a long maintenance-free service life.

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł