Chwytaki kątowe serii RUA - 275_1.jpg
Chwytaki kątowe serii RUA - 275_1.jpg

Chwytaki kątowe serii RUA

The simplified drive mechanism makes these grippers an excellent, cost effective value. It’s designed for use in confined spaces, combining large opening angle with a high torque. Optional safety springs retain the components, should the air supply fail or to increase grip force. This multipurpose gripper is built for a wide range of options and accessories (hydraulic or pneumatic operation, safety spring for internal or external clamping, Viton seals, and magneto resistive or inductive sensing) allow these grippers to be used in a number of applications. Its shielded design repels chips and other particulate from the internal drive mechanism. These angular grippers are designed for heavy-duty, extreme high temperature applications. The Vulcan Series Gripper can be ordered with optional metal seals and fireproof Kevlar boot or stainless steel heat shield for added protection.

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł