Chwytaki elektryczne serii DPE - 301_1.jpg
Chwytaki elektryczne serii DPE - 301_1.jpg

Chwytaki elektryczne serii DPE

ELECTRIC, 2-JAW PARALLEL GRIPPERS TESTED FOR 20+ MILLION CYCLES – DPE SERIES

As easy as a pneumatic gripper to control and operate, these electric parallel grippers are plug and play with no programming, tuning or adjusting required. The units only 3W required, can be driven directly by most PLC’s without a separate power supply, and can be battery driven for remote applications. They offer 20+ million cycles with zero maintenance! This higher reliability eliminates down time and offers the lowest cost of ownership or any gripper – pneumatic or electric. The built-in electronics are sealed within the gripper, and there’s no external control board needed. 4-pin/wire control cable sold separately. 24 VDC, 4-wire input: power, ground, open and closed signals. 100% duty cycle for high throughput


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł