Chwytaki elektryczne serii RPE - 302_1.jpg
Chwytaki elektryczne serii RPE - 302_1.jpg

Chwytaki elektryczne serii RPE

COMPACT, ELECTRIC 2-JAW PARALLEL GRIPPERS FOR ENGINEERING & MANUFACTURING – RPE SERIES

These electric parallel grippers have a spring closed feature that allows for full grip force during power off conditions. They require simple 24VDC pulsed signal, without programmable or expensive controller required. Adjustable inductive proximity sensors are also available. Easily integrated into current engineering and manufacturing processes. Their compact design allows for gripping small parts in small spaces. Preloaded “Dual-V” roller bearings eliminate sideplay for excellent part position repeatability. Low friction mechanism allows for repeatable gripping forces for holding delicate parts. Gripforce is constant throughout stroke. A corrosion resistant shield protects the drive and bearing mechanism. All internal components are lubricated with Krytox™grease. All moving components are located within the corrosion resistant cover.


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł