Chwytaki równoległe serii DPG - 277_1.jpg
Chwytaki równoległe serii DPG - 277_1.jpg

Chwytaki równoległe serii DPG

GENERAL PURPOSE MODULAR, PARALLEL GRIPPERS WITH MULTI-POSITION SENSING – DPG SERIES

Designed for CNC machining applications, chip/dry particulate harsh environments, and non-synchronous jaw or fixed jaw clamp operations. These units are rugged general purpose modular grippers with multi-position sensing up to four locations. Each gripper is shielded to repel metal chips and particulates. The spring assist option maintains grip in case of air pressure loss, along with synchronous or non-synchronous jaw operation. Each unit features multiple air ports to support manifold interface using O-rings and two finger mounting surfaces are present on each jaw.

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł