Chwytaki równoległe serii DPL - 278_1.jpg
Chwytaki równoległe serii DPL - 278_1.jpg

Chwytaki równoległe serii DPL

LONG STROKE, HIGH GRIP FORCE PARALLEL GRIPPERS FOR PICK-AND-PLACE – DPL SERIES

Designed for packaging, pick-and-place applications, long finger gripping applications, and large/heavy part handling. These units feature robust long stroke, high grip force precision gripper and rack and pinion design with double acting pistons. The shielded design helps to repel chips and particulates. Synchronous or non-synchronous jaw operation. Spring assist option maintains grip in case of air pressure loss. Multi-position sensing on up to four locations.

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł