Chwytaki równoległe serii DPP - 279_1.jpg
Chwytaki równoległe serii DPP - 279_1.jpg

Chwytaki równoległe serii DPP

PRECISION, LONG FINGER PARALLEL GRIPPERS – DPP SERIES

Designed for delicate part handling, low friction, low pressure applications, long finger gripping applications, and non-synchronous applications requiring independent jaw motion. The DPP Series is Destaco’s highest precision gripper with excellent part position repeatability. Zero side play and smooth operation with shielded Dual-V roller bearing design. Spring assist closed option for increased grip force or for maintaining grip upon air loss. Multiple air port locations simplifies air line routing. Supports up to four sensing positions of jaws. Synchronous or non-synchronous jaw operation. Long life supported with shielded design. Purge/scavenge ports for clean & harsh environments.


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł