Chwytaki równoległe serii DPW - 280_1.jpg
Chwytaki równoległe serii DPW - 280_1.jpg

Chwytaki równoległe serii DPW

LONG FINGER PARALLEL GRIPPERS FOR HARSH ENVIRONMENTS – DPW SERIES

Destaco’s DPW Series is designed for wide part gripping, gantry systems, harsh gripping environments, and long finger applications. Robust wide body gripper with DIRECTCONNECT mounting. Grip force ranges from 222N thru 800N and strokes range from 19mm thru 63.5mm. Rack and pinion design for smooth operation. Its jaws are well supported to grip large and wide parts. Multiple air ports where top ports can be manifolded. Shaft wiper seals for harsh environments. Optional non-synchronous jaw operation.


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł